"Kursi ofron një vështrim të përgjithshëm të mënyrës sesi ndryshimet klimatike ndikojnë në detet dhe oqeanet tona. Rregullat  që përcaktojnë mënyrën e përdorimit të deteve, metodat me të cilat mund të arrihet zhvillimi i një “Ekonomie Blu”, dhe cilat masa dhe zgjidhje janë në dispozicion për të frymëzuar dhe mobilizuar njerëzit kudo në botë për t'u bërë rojtar të planetit tonë".