Το πρόγραμμα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή απειλεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας και παρουσιάζει λύσεις και προτάσεις για να επιτευχθεί μια καινοτόμος και βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Παρουσιάζονται επίσης διεθνείς καλές πρακτικές και παραδείγματα για την ορθή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρή ενέργεια, μοντέλα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ήλιου, του αέρα, της βιομάζας και άλλων πηγών

Το δάσος και το περιβάλλον του, περιβαλλοντική διαχείριση των δασών, οικονομία και αγροτική ανάπτυξη

Γεωργία και Περιβάλλον, παραγωγή τροφίμων, βιοτεχνολογία, προστασία του νερού και του εδάφους, σύντομη παρουσίαση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., εξάλειψη της φτώχειας

Προσβασιμότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής, υποστηρικτικές τεχνολογίες, εκπαίδευση, εργασία, προτάσεις για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Περιβάλλον και δημόσια υγεία, κίνδυνοι από τη ρύπανση, οφέλη και προβλήματα της βιοτεχνολογίας, ποιότητα ζωής

Περιβαλλοντικά μοντέλα στην αρχιτεκτονική, φιλική προς το περιβάλλον αστική ανάπτυξη, κτίρια ενεργειακής απόδοσης