Βιοπόλις-Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
(Βιοπόλις)

Περιβαλλοντικά μοντέλα στην αρχιτεκτονική, φιλική προς το περιβάλλον αστική ανάπτυξη, κτίρια ενεργειακής απόδοσης