Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρή ενέργεια, μοντέλα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ήλιου, του αέρα, της βιομάζας και άλλων πηγών