Το δάσος και το περιβάλλον του, περιβαλλοντική διαχείριση των δασών, οικονομία και αγροτική ανάπτυξη