Γεωργία και Περιβάλλον, παραγωγή τροφίμων, βιοτεχνολογία, προστασία του νερού και του εδάφους, σύντομη παρουσίαση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., εξάλειψη της φτώχειας