Άτομα με Αναπηρία στην Σύγχρονη Κοινωνία
(Άτομα με Αναπηρία)

Προσβασιμότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής, υποστηρικτικές τεχνολογίες, εκπαίδευση, εργασία, προτάσεις για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες