• Κλιματική Αλλαγή και Γαλάζια Ανάπτυξη

  Το πρόγραμμα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή απειλεί τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας και παρουσιάζει λύσεις και προτάσεις για να επιτευχθεί μια καινοτόμος και βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία. Παρουσιάζονται επίσης διεθνείς καλές πρακτικές και παραδείγματα για την ορθή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

  Start date: 17-08-2020
  Self enrolment
 • Πράσινος Μισθός - Δημιουργία νέων εργασιών για το περιβάλλον

  Δημιουργία πράσινης εργασίας για την αντιστροφή της ανεργίας και την προστασία του περιβάλλοντος

  Start date: 13-10-2020
  Self enrolment
 • Τρόφιμα και Γεωργία

  Γεωργία και Περιβάλλον, παραγωγή τροφίμων, βιοτεχνολογία, προστασία του νερού και του εδάφους, σύντομη παρουσίαση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., εξάλειψη της φτώχειας

  Start date: 02-12-2020
  Self enrolment
 • Κλιματικές Αλλαγές

  Αίτια, επιπτώσεις και τρόποι άμβλυνσης του φαινομένου, Φυσικές καταστροφές, Επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, την βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους, περιβαλλοντική μετανάστευση.

  Start date: 08-12-2020
  Self enrolment
 • Βιοτουρισμός

  Προτάσεις ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον τουριστικών δραστηριοτήτων

  Start date: 15-12-2020
  Self enrolment
 • Υγεία και Περιβάλλον

  Περιβάλλον και δημόσια υγεία, κίνδυνοι από τη ρύπανση, οφέλη και προβλήματα της βιοτεχνολογίας, ποιότητα ζωής

  Start date: 20-12-2020
  Self enrolment
 • Άτομα με Αναπηρία στην Σύγχρονη Κοινωνία

  Προσβασιμότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής, υποστηρικτικές τεχνολογίες, εκπαίδευση, εργασία, προτάσεις για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες

  Start date: 20-12-2020
  Self enrolment
 • Βιώσιμη Προστασία και Διαχείριση των Δασών

  Το δάσος και το περιβάλλον του, περιβαλλοντική διαχείριση των δασών, οικονομία και αγροτική ανάπτυξη

  Start date: 20-12-2020
  Self enrolment
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρή ενέργεια, μοντέλα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ήλιου, του αέρα, της βιομάζας και άλλων πηγών

  Start date: 20-12-2020
  Self enrolment
 • Προστασία των Φυσικών Πόρων - Νερό και Έδαφος

  Έλεγχος της ρύπανσης και της μόλυνσης, βιώσιμη διαχείριση

  Start date: 20-12-2020
  Self enrolment
 • Βιο-θεώρηση της τεχνολογίας

  Εργαλεία και μέθοδοι για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, αξιολόγηση των νέων δυνατοτήτων της τεχνολογίας

  Start date: 20-12-2020
  Self enrolment
 • Βιοπόλις-Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

  Περιβαλλοντικά μοντέλα στην αρχιτεκτονική, φιλική προς το περιβάλλον αστική ανάπτυξη, κτίρια ενεργειακής απόδοσης

  Start date: 31-12-2020
  Self enrolment
 • Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία και Καινοτομία

  Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Βιοτουρισμού  ως ένα νέο μοντέλο θετικής συνέργειας των διαφορετικών τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχοντας ως κοινή συνισταμένη την βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πλούτου. Το μάθημα εστιάζει στην περίπτωση μελέτης της Ιεράπετρας και λαβαίνει χώρα στα πλαίσια προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 

  Start date: 31-12-2020
  Self enrolment